Czym jest marka osobista?

Wiemy czym jest marka, wiemy nawet jak budować strategię PR marki, ale czy wiemy, czym jest marka osobista? Powinniśmy wiedzieć, bo poniekąd dotyczy to każdego z nas. Ty, ja, każdy ma swoją markę osobistą, świadomą bądź nie. W tym wpisie przeczytasz co tworzy markę osobistą i jakie wyszczególnia się etapy jej budowania.

Co tworzy markę osobistą?

Imię i nazwisko to podstawowy wyznacznik marki osobistej. Używasz ich, by się przedstawić. Nie należy zapominać wówczas o dobrej artykulacji i mówieniu głośno, bo to po prostu twoja wizytówka. Na markę składają się także twoje umiejętności, wszelkie doświadczenie i wiedza, którą posiadasz. Potwierdzają one to, kim jesteś. Pomagają utwierdzić innych w przekonaniu, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, np. pełnisz rolę eksperta w swojej dziedzinie. Wartością dodaną do marki osobistej są kontakty, czyli w tym przypadku osoby, które są zainteresowane tym, co masz do przekazania. Grupa, do której jesteś w stanie dotrzeć.

Markę osobistą tworzy się zupełnie tak, jak inne marki, a najważniejszym punktem w tym procesie jest samoświadomość. Absolutna podstawa, bez tego ani rusz. Poznanie samego siebie, określenie umiejętności i wartości, którymi się w życiu kierujemy. Jeśli znasz siebie i swoją wartość, łatwiej będzie zakomunikować to innym.

Warto również zaznaczyć, że marka osobista to nie wizerunek osobisty. Często myli się te dwa pojęcia, a są fundamentalnie różne. Marka osobista dotyczy nas samych, odnosi się do cech wewnętrznych, wypływa z nas, natomiast na wizerunek osobisty składa się nasz obraz w oczach innych. To jak jesteśmy postrzegani w przestrzeni publicznej – poprzez wygląd, zachowanie.

Etapy budowania marki osobistej

Pierwszym etapem jest oczywiście odkrycie swojej marki. Zastanowienie się nad swoimi zaletami i powodami, dla których warto przemienić je w komunikat. I jak ten komunikat sformułować.

Następnie warto zastanowić się nad narzędziami, które będą dla nas przydatne. Czym są te narzędzia? Już wyjaśniam.

  • MISJA – charakterystyka naszej marki, określa to kim jesteśmy i jaką misję (zawodowo) chcemy realizować. Buduje się ją głównie na bazie potrzeb odbiorcy. To nasz klient/obiorca powinien być priorytetem.
  • WIZJA BIZNESOWA – inaczej to zbiór biznesowych ambicji, określenie naszych dążeń i poszukiwań, ale tych osiągalnych. Obraz naszej marki w perspektywie czasowej.
  • KLUCZ MARKI – może okazać się nieocenioną pomocą. Określenie tożsamości marki osobistej pomoże ci stworzyć właściwe komunikaty, które będziesz kierować do odpowiedniej grupy docelowej. Klucz pomaga w określeniu serca, esencji marki – najważniejszej korzyści, istoty, która nie tylko pomoże ci wyróżnić się na tle konkurencji ale również będzie cię określać.
  • ANALIZA SWOT – uniwersalne narzędzie przy tworzeniu strategii, dzięki któremu określimy mocne i słabe strony naszej marki, szanse oraz zagrożenia.
  • PLAN MARKETINGOWY – czyli szczegółowy, ale zawarty w krótkiej formie plan, dzięki któremu wiemy, jakie działania i kiedy powinniśmy podjąć, by osiągnąć zamierzone cele.

Marka osobista – klucz do sukcesu?

Silna marka osobista to najlepsza wizytówka, jaką możesz sobie wyrobić. Oznacza, że znasz siebie i wiesz, co chcesz przekazać innym, znasz swoje zalety i słabe strony. Krótko mówiąc – wiesz kim jesteś. W oczach innych jawisz się jako dobry partner biznesowy. Na koniec chciałabym, żebyś zapamiętał jedno: marka osobista to nie tylko okładka książki. To głównie jej wnętrze.

 

PR'owiec z powołania i zamiłowania. Naukowo i zawodowo zajmuje się PR'em Mody, skupiając się na rynku dóbr luksusowych, który darzy szczególnym zainteresowaniem.